Saturday, November 26, 2011

美食 Jalan-Jalan Cari Makan-Tanjung Sepat 在丹绒士拔

在丹绒士拔最出名的是手工包尤其是梅菜包,監中帶甜,很受顧客的欢迎! 在周末或假期甚至可卖出二致三千个...想卖还得排对或先预定呢!
                                                                           梅菜包

                                                                      生肉包


                                                                   Lobak

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...